Προγραμματισμός σε HTML / CSS / JavaScript

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τις γλώσσες HTML/ CSS/ JavaScript

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισάγει τους μαθητές στο χώρο του διαδικτύου και τον τρόπο που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με γλώσσες προγραμματισμού και περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών και βλέπουν στην πράξη αυτές τις δυνατότητες μέσα από την υλοποίηση των δικών τους παραδειγμάτων. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην HTML και στο πρωτόκολλο http. Στη συνέχεια το πρόγραμμα αναφέρεται στη χρήση διαδοχικά επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (cascading style sheets – CSS), και τέλος οι μαθητές πειραματίζονται με τις δυνατότητες προγραμματισμού του φυλλομετρητή με χρήση της γλώσσας Javascript. Η συνδυαστική χρήση αυτών των τριών τεχνολογιών είναι ικανή για τη δημιουργία αξιόπιστων δικτυακών εφαρμογών.

Η ροή του συγκεκριμένου προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν παραπέρα μαθαίνοντας Javascript βιβλιοθήκες και frameworks για την ανάπτυξη front- και back-end εφαρμογών

Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 5 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαΐου

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα μεταξύ 10.00-14.00

Ενδεικτική Δομή

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 11 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.