Προγραμματισμός σε Java – Advanced

Συνεχίστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Java

Η Java είναι η αντικειμενοστραφής γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται από ερασιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου κώδικα. Ο σχεδιασμός της γλώσσας επιτρέπει την ανάπτυξη απαιτητικών και μεγάλων εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ομαλή λειτουργία, τη σωστή επεκτασιμότητα και τη συντήρηση τους.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java, έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών, είναι η ανεξαρτησία της από το λειτουργικό σύστημα. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν, ακριβώς το ίδιο, σε WindowsLinuxUnix και MacOS, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον ενέργειες από τον προγραμματιστή. Λόγω των παραπάνω είναι η γλώσσα που επιλέγουν οι εταιρείες (1η στην παγκόσμια κατάταξη γλωσσών για πολλά χρόνια), για να αναπτύξουν κάθε κατηγορία εφαρμογών (webmobiledesktop, κατανεμημένες κλπ).

Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, η ροή του προγράμματος έχει μελετηθεί προσεκτικά, ώστε το επίπεδο δυσκολίας να αυξάνεται ομαλά, με στόχο οι μαθητές να εμπεδώσουν πλήρως το αντικείμενο των διαλέξεων και να μπορούν να προχωρήσουν και να εξελιχθούν από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο επίπεδο της γλώσσας Java, αυξάνοντας την τεχνογνωσία τους και κυρίως την γνώση τους στον προγραμματισμό. Όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώνονται από πληθώρα παραδειγμάτων και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν μια προσομοίωση ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης ενός project, όπως γίνεται σε ένα πραγματικό σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου επιπέδου της γλώσσας Java, οι μαθητές έχουν τη γνώση, την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν γνωρίζοντας διαφορετικούς χώρους εφαρμογών της γλώσσας.


Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου 2022
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 26 Μαΐου 2022

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00.

Το πρώτο τετράμηνο, μέσα από τη δημιουργία της δικής του εφαρμογής, ο μαθητής εντρυφεί στους θεμελιώδης αρχιτεκτονικούς λίθους του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, μέσα από τις τάξεις και την κληρονομικότητα, αλλά και μαθαίνει πως να διαχειρίζεται ολοκληρωτικά ένα προγραμματιστικό έργο μέσα από την χρήση του λογισμικού Trello για την διαχείριση έργων, αλλά και την χρήση υπηρεσιών διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού και συνεργασίας.

Το δεύτερο τετράμηνο, οι μαθητές συνεχίζουν μαθαίνοντας πως να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέρνο γραφικό περιβάλλον για μια εφαρμογή πωλήσεων, συμπεριλαμβάνοντας αναφορές και επιλογές για τον χρήστη. Ακόμα μαθαίνουν πως να αλληλεπιδρούν με αρχεία στον υπολογιστή τους μέσα από το περιβάλλον της Java για την ανάγνωση και αποθήκευση δεδομένων. Στο τέλος οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή τους και να μάθουν πως μπορούν να τη συντηρήσουν, ενώ το πρόγραμμα κλείνει με μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Java και του προγραμματισμού υπολογιστών.

Ενδεικτική Δομή 

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud, όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 12 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο επίπεδο του προγράμματος ή κατέχουν την αντίστοιχη γνώση του πρώτου επιπέδου στη γλώσσα Java.