Προγραμματισμός σε Java (Teens)

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Java

Η Java είναι μια σύγχρονη, ασφαλής γλώσσα προγραμματισμού, που ακολουθεί το αντικειμενοστραφές μοντέλο, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη απαιτητικών και μεγάλων εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ομαλή λειτουργία, τη σωστή επεκτασιμότητα και τη συντήρηση τους.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java, έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών, είναι η ανεξαρτησία της από το λειτουργικό σύστημα. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν, ακριβώς το ίδιο, σε Windows, Linux, Unix και MacOS, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον ενέργειες από τον προγραμματιστή. Λόγω των παραπάνω είναι η γλώσσα που επιλέγουν οι εταιρείες (1η στην παγκόσμια κατάταξη γλωσσών για πολλά χρόνια) για να αναπτύξουν κάθε κατηγορία εφαρμογών (web, mobile, desktop, κατανεμημένες κλπ).

Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, η ροή του προγράμματος έχει μελετηθεί προσεκτικά, ώστε το επίπεδο δυσκολίας να αυξάνεται ομαλά, με στόχο οι μαθητές να εμπεδώνουν πλήρως το αντικείμενο των διαλέξεων. Όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώνονται από πληθώρα παραδειγμάτων. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν μια προσομοίωση ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης ενός project, όπως γίνεται σε ένα πραγματικό σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν γνωρίζοντας διαφορετικούς χώρους εφαρμογών της γλώσσας.

Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 1 Οκτωβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου 2022
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 26 Μαΐου 2022

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00.

Το πρώτο τετράμηνο, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως οι κλάσεις, τα πεδία και οι μέθοδοι, με τη χρήση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Greenfoot.  Αναπτύσσουν έτσι εφαρμογές με γραφικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να ασχολούνται με την πολυπλοκότητα του κώδικα για την παραγωγή του γραφικού αποτελέσματος. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ίδια τη γλώσσα και στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο, και με τη χρήση ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, οι μαθητές εμβαθύνουν στη γλώσσα και τις δομές της, επιλύοντας προβλήματα και αναπτύσσοντας μεγάλα τμήματα λογισμικού. Τέλος, μαθαίνουν και γράφουν τον κώδικα που χρειάζεται για να παράγουν μια γραφική διεπαφή στις εφαρμογές τους.

Ενδεικτική Δομή 

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud, όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 12 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.