Προγραμματισμός σε Java (Teens)

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Java

Η Java είναι μια σύγχρονη και ασφαλής γλώσσα προγραμματισμού που ακολουθεί το αντικειμενοστραφές μοντέλο επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη απαιτητικών και μεγάλων εφαρμογών. Επιπλέον, εγγυάται την ομαλή λειτουργία, τη σωστή επεκτασιμότητα και τη συντήρηση των εφαρμογών αυτών.

 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία της από το λειτουργικό σύστημα. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν σε Windows, Linux, Unix και MacOS χωρίς να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον ενέργειες από τον προγραμματιστή. Εξαιτίας όλων των παραπάνω η Java είναι η γλώσσα που επιλέγουν οι εταιρείες για να αναπτύξουν κάθε εφαρμογες κάθε κατηγορία (web, mobile, desktop, κατανεμημένες κλπ) κρατώντας τη γλώσσα 1η στην παγκόσμια κατάταξη γλωσσών προγραμματισμου για πολλά χρόνια.

 

Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, η ροή του προγράμματος έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε το επίπεδο δυσκολίας να αυξάνεται ομαλά με στόχο οι μαθητές να εμπεδώνουν πλήρως το αντικείμενο των διαλέξεων. Όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώνονται από πληθώρα παραδειγμάτων. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν μια προσομοίωση ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης ενός project όπως αυτό γίνεται σε ένα πραγματικό σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν το ταξίδι τους στον προγραμματισμό και σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογών.

 

Το πρόγραμμα

Διάρκεια Προγράμματος: 1 έτος
Εκπαιδευτική Περίοδος: από 1 Οκτωβρίου 2023 μέχρι 30 Μαίου 2024

Τα μαθήματα είναι μονόωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα καθημερινές μεταξυ 15:00-17.00.

Ξεκινώντας, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως οι κλάσεις, τα πεδία και οι μέθοδοι. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές επικεντρώνοντας στο συντακτικό και τη λογική της γλώσσα αλλά και στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές εμβαθύνουν στη γλώσσα και τις δομές της, επιλύοντας πιο πολύπλοκα προβλήματα και αναπτύσσοντας μεγάλα τμήματα λογισμικού. Τέλος, μαθαίνουν και γράφουν τον κώδικα που χρειάζεται για να παράγουν μια γραφική διεπαφή στις εφαρμογές τους. Όλα τα παραπάνω γίνονται με τη χρήση ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης ίδιο με αυτό ου χρησιμοποιούν οι εταιρείες και οι επαγγελματίες προγραμματιστές τους.

 

Ενδεικτική Δομή 

Τα μαθήματα διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud, όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

 

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 12 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.