Προγραμματισμός σε Internet of Things

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισάγει τους μαθητές στο χώρο του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και τον τρόπο που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών που λύνουν προβλήματα σε πολλούς και διάφορους χώρους της καθημερινής μας ζωής κάνοντας τη πιο εύκολη. To IoT αφορά αντικείμενα που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή όπως για παράδειγμα ο αισθητήρας ρύθμισης της θέρμανσης σε ένα σπίτι ή μια συσκευή που στέλνει μήνυμα σε ένα κινητό τηλέφωνο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε μια περιοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τα αντικείμενα αυτά είναι διασυνδεδεμένα με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και τη συλλογή πληροφοριών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Συνεπώς, το IoT είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού τριών διαφορετικών περιοχών: της επιστήμης της πληροφορικής (υπηρεσίες και υπολογιστικό νέφος), της τεχνολογίας υλικού (από αισθητήρες μέχρι και έξυπνες συσκευές) και των δικτύων επικοινωνίας.

Η ροή του συγκεκριμένου προγράμματος βασίζεται και δίνει έμφαση στην υλοποίηση πρακτικών projects και έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν παραπέρα μαθαίνοντας προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού των διασυνδεδεμένων συσκευών του IoT.

Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 5 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαΐου

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00

Ενδεικτική Δομή

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 13 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.