Προγραμματισμός σε Python (Teens)

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Python

Η γλώσσα Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό ενός μεγάλου πλήθους εφαρμογών που διευκολύνουν την καθημερινή μας ζωή.

Είναι γνωστή για την εύκολη σύνταξη της, κάτι που την κάνει ιδανική για αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον προγραμματισμό, αλλά και για το μεγάλο πλήθος των βιβλιοθηκών της πράγμα που την κάνει κατάλληλη για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Η ροή του συγκεκριμένου προγράμματος έχει σχεδιαστεί, ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα και ασκήσεις, οι μαθητές μαθαίνουν ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης και λύσης σύνθετων προβλημάτων, είναι η διάσπασή τους σε μικρότερα προβλήματα, η λύση των οποίων είναι ευκολότερη.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν παραπέρα γνωρίζοντας διαφορετικούς χώρους εφαρμογών της γλώσσας ή και να γνωρίσουν άλλες γλώσσες, όπως η Java.

Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 1 Οκτωβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 26 Μαΐου

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το αντικειμενοστραφές μοντέλο προγραμματισμού. Αφού εξοικειωθεί με τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, τόσο από την πλευρά των εντολών όσο και των δομών δεδομένων, αρχίζει να αναπτύσσει παιχνίδια έχοντας έτσι την ευκαιρία να δουλέψει σε εφαρμογές με πολύπλοκη λογική και πολλά υπο-προβλήματα, που θα πρέπει να επιλυθούν για την παραγωγή ενός λειτουργικού αποτελέσματος. Όλα αυτά χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά για την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών.

 

Ενδεικτική Δομή

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών. Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud, όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 13 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.