Προγραμματισμός σε Python

Συνεχίστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Python

Όπως είναι γνωστό, η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται καθημερινά από μαθητές, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες. Όλοι μπορούν με μεγάλη άνεση να δημιουργήσουν πλήθος εφαρμογών, που επιλύουν προβλήματα τεχνικά, σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και της καθημερινής ζωής.

Από την πρώτη φορά που έρχεται κάποιος σε επαφή με τη γλώσσα εντυπωσιάζεται με την εύκολη σύνταξη του κώδικα, με αποτέλεσμα η αποτύπωση των αλγοριθμικών λύσεων να γίνεται με άμεσο τρόπο. Επιπρόσθετα η γλώσσα Python είναι τόσο εύχρηστη σε ευρεία κλίμακα λόγω του μεγάλου πλήθους βιβλιοθηκών, καθώς την καθιστούν δυνατή ως προς την επίλυση σχεδόν οποιουδήποτε προβλήματος.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων, μετά την απαραίτητη ανασκόπηση των βασικών εννοιών, οι μαθητές θα εργαστούν με οικονομικούς υπολογισμούς, γραφικά, σχεδίαση παιχνιδιών, παρουσιάσεις στατιστικών με αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας. Θα σχεδιάσουν τις δικές τους εφαρμογές και θα τις αποθηκεύουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο GitHub, αναπτύσσοντας το προσωπικό τους portfolio.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν παραπέρα γνωρίζοντας ακόμα περισσότερους διαφορετικούς χώρους εφαρμογών της γλώσσας ή και να γνωρίσουν άλλες γλώσσες, όπως η Java.


Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 26 Μαΐου

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής ανακεφαλαιώνει  τις γνώσεις του για τη δομή του προγράμματος, υλοποιώντας εφαρμογές, υπολογισμούς και αλγορίθμους. Ταυτόχρονα, μέσα από την χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών, ο μαθητής εξερευνά τη λειτουργικότητα της γλώσσας, με στόχο την κατασκευή προγραμμάτων με εφαρμογή στο εμπόριο, την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων, αλλά και την παρουσίαση γραφημάτων. Στη συνέχεια, ο μαθητής παίρνει μέρος στη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών και παιχνιδιών με την Python, χρησιμοποιώντας ηχητικά εφέ, κίνηση με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, καθώς και ζωντανά υποστρώματα.

Ενδεικτική Δομή

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud, όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και ανεμπόδιστα και να θέτουν ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 12 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο επίπεδο του προγράμματος ή έχουν αντίστοιχο επίπεδο γνώσης Python με το πρώτο επίπεδο.